Medlemsavtale
Avtalen gjelder mellom deg som er medlem på Minstall.no og Webonized AB.

For å bli medlem på Minstall.no kreves det at du godkjenner avtalen du kan lese nedenfor.

1. Regler du må følge som medlem

Først og fremst får man ikke som medlem bryte noen norsk lov. Det er ditt ansvar å kjenne til innholdet i de gjeldene lovene i Norge.

Om vi på Minstall.no/Webonized AB blir oppmerksomme på at et medlem ikke følger reglene på Minstall.no, har Webonized AB rett til å umiddelbart si opp denne avtalen og slette medlemmets brukerkonto (stall). En politianmeldelse kan bli nødvendig dersom regelbruddet omfatter et lovbrudd.

Alt materiale som finnes på Minstall.no tilhører Webonized AB og får ikke brukes i annen sammenheng enn på Minstall.no. Bilder som medlemmene laster opp er ikke Webonized AB ansvarlige for.

Som medlem får du heller ikke…

…angi feilaktige opplysninger i brukerinformasjonen din, medlemssiden din må være personlig. Du får heller ikke utgi deg for å være en annen person under besøket på Minstall.no. Du får heller ikke kopiere eller bruke andre medlemmer sin brukerinformasjon.

…spre politisk propaganda eller reklame på Minstall.no eller forøvrig bruke Minstall.no i politisk eller kommersielt øyemed, f.eks. i gjestebøker, dagbøker, mail osv.

…laste opp materiale som tilhører noen andre, er pornografisk, er rasistisk eller er virussmittet på vår server.

…forsøke å bryte deg inn i Minstall.no sine servere. Ved oppdagede forsøk anmelder alltid Webonized AB medlemmet til politiet.

…misbruke funksjonene som Minstall.no tilbyr. Er du usikker på hvordan en funksjon skal brukes kan du kontakte oss på info@minstall.no eller gå til «Hjelp» i menyen når du er logget inn.

…sende såkalte «kjedebrev».

...spamme på annet vis, eks. sende ubegrenset mange mails, digge mengder av bilder eller hendelser i loggen osv.

…laste opp et bilde som ikke forestiller deg.

…ha samtaler av seksuell karakter/hentydning på Minstall.no. Det er ikke tillatt å ha pornografiske eller sexrelaterte ytrninger på Minstall.no. Sex-relaterte ord og utsagn oppfattes av sidens ordfilter, og vi tar disse forhåndsreglene for å verne om den yngre målgruppe, for å sørge for at ingen opplever språkbruken her inne som støtende. Det er ikke tillatt å bruke Minstall.no for å søke seksuelle kontakter. Alle innblandede kontoer blir slettet.

…som eldre/voksen ha samtaler av seksuell karakter med mindreårige på Minstall.no. Vi bedømmer hva som regnes som «seksuell karakter», og bedømmingen er udiskuterbar. Alle innblandede kontoer slettes og politianmeldes.

…gi ut passordet ditt til noen.

…bruke spesialutviklede programmer, script eller roboter for å besøke Minstall.no, endre funksjonalitet eller gjøre automatiske besøk til Minstall.no sine servere. Alle innblandede kontoer slettes.


Om du under besøket på Minstall.no krenker Webonized AB eller andre personer/selskapers opphavsrett kan du bli erstatningspliktig både til opphavsrettinnehaveren og til Webonized AB for det ekstra arbeidet som oppstår på grunn av regelbruddet.

Webonized AB er ikke eiere til eller ansvarlige for bilder/foto/materiale som medlemmer legger ut på Minstall.no.

2. Rettigheter du som medlem gir oss i Webonized AB

Om Minstall.no rammes av driftproblemer, ikke fungerer tilfredsstillende eller ligger helt nede under visse perioder på grunn av vedlikehold eller andre grunner, betales ikke kostnaden for gullmedlemsskap/rubinmedlemsskap eller stallpenger tilbake av Webonized AB. Om Webonized AB bestemmer seg for å legge ned Minstall.no kommer det til å skje iløpet av en overgangsperiode og gir deg som medlem mulighet til å bruke opp stallpengene dine.

Vi har retten til å granske alt som publiseres på Minstall.no. Vi har rett til å sende ut Minstall.no nyhetsbrev til e-postadressen du har angitt i brukerinformasjonen din om Minstall.no og andre produkter som Webonized AB tilbyr.

Medlemmer som bryter regler på Minstall.no kan vi slette uten advarsel.

Webonized AB behandler dine kundeopplysninger med moderne informasjonsteknologi og lagrer disse opplysningene for å kunne fullføre kunderelasjonen og opplyse om tilbud for egne og andres produkter.

3. Reglene som Webonized AB følger.

Webonized AB retter seg alltid etter personvernloven.

Webonized AB kommer aldri til å spre videre den informasjonen du som medlem angir i din brukerinformasjon. Vi gir heller ikke ut passordet ditt til utenforstående, og du er selv ansvarlig for at passordet ditt forblir hemmelig.

Vi sender aldri ut direktereklame til ungdommer som er yngre enn 16 år. For å holde Minstall.no fritt for krenkninger, personangrep eller hat har de ansatte på Webonized AB full tilgang til alt som publiseres av medlemmer for at anmeldelser skal kunne behandles. Nå et medlem vinner en premie (månedens konkurranse) som har en gevinst som overskrider 100 kroner sender vi en tilsynsrapport til Skatteetaten. Vinneren beskattes i slutten av året for alle sine inntekter, også gevinstens verdi.

Blir vi kontaktet av en person som har et opphavsbeskyttet bilde på Minstall.no og personen ber om at bildet slettes, gjør vi dette umiddelbart.

4. Gullmedlemsskap/rubinmedlemsskap
Du som ringer vårt betalingsnummer eller aktiverer via betalingssms for å kjøpe rubinmedlemsskap eller stallpenger, må være over 18 år eller ha foresattes tillatelse.

5. Stallpenger
Vær oppmerksom på at «Stallpenger» kun er virtuelle penger som brukes på å kjøpe virtuelle tjenester på Minstall.no. «Stallpenger» har således ingen verdi utenfor Minstall.no

6. Salg av virtuelle tjenester for ekte penger
Som medlem får du ikke bruke Minstall.no som kanal for å selge virtuelle tjenester for ekte penger.

7. Salg av virtuelle tjenester utenfor Minstall.no
Som medlem får du ikke bruke Minstall.no som kanal for å selge virtuelle tjenester i bytte mot tjenester/produkter/medlemsskap utenfor Minstall.no

Ved spørsmål angående medlemsavtalen ber vi deg kontakte oss på info@minstall.no